• 1 قطعه
 • 21 دقیقه
 • قسمت 10 ، همزه و حروف ناخوانا

  جناب آقای حسینعلی شریف در دهمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با حروف ناخوانا می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • قسمت: 10

  در این برنامه با حروفی كه همراه حرف همزه نوشته شده اما خوانده نمی شوند آشنا می شوید. حرف همزه گاهی همراه با "الف" می آید. حرف همزه گاهی با حرف "واو " همراه می شود. واو هایی كه در زیر همزه قرار ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده