• 1 قطعه
 • 20 دقیقه
 • قسمت 9 ، دو حرفی ها

  جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه آموزش تجوید قرآن به آشنایی با می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • قسمت: 9

  منظور از دو حرفی ها دو حرف ناخواناست. گاهی در یك كلمه دو حرف در كنار هم قرار می گیرند كه دارای یك فتحه كشیده هستند. در چنین مواقعی فقط حرف اول با فتحه كشیده خوانده می شود. در زبان فارسی نیز از ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده