• 1 قطعه
 • 19 دقیقه
 • قسمت 11 ، وقف

  جناب آقای حسینعلی شریف در یازدهمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با چگونگی وقف بر پایان كلمات می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • قسمت: 11

  وقف در لغت به معنای ایستادن و ساكن كردن حرف آخر كلمه می باشد. وقف معمولا به خاطر حفظ معنای عبارت در آن آیه یا برای تجدید نفس به كار می رود . كلماتی كه حرف آخر آن ها دارای یكی از حركات : فتحه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده