• 1 قطعه
 • 20 دقیقه
 • قسمت 43 - تلفظ حروف

  آقای حسینعلی شریف در چهل و سومین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • قسمت: 43

  در این برنامه با تلفظ صحیح حروف "ظا" و "عین" آشنا می شوید. حرف "ظا" هفدهمین حرف از حروف زبان عربی است. حرف "ظا" را از برخورد سر زبان به پشت سر دندان های پیشین بالا به تلفظ درآورید. هوا را از ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده