• 1 قطعه
 • 10 دقیقه
 • قسمت 63 - حروف مقطعه ابتدای سوره

  در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره حروف مقطعه اول سوره توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش روخوانی و روانخوانی - سید مهدی سیف
  • كارشناسان مهمان: مهدی سیف
  • كلیدواژه: حروف مقطعه,حروف مقطعه ابتدای سوره ها,روخوانی و روانخوانی قران,روش خواندن قران,قرائت
  • قسمت: 63
  • نوع برنامه: آموزشی

  اوائل سوره هایی چند از قرآن مجید اصطلاحی به نام حروف مقطعه آمده است كه در اول بیست و نه (29) سوره از سور قرآن قرار دارد و بیست و شش (26) سوره از این تعداد «مكی» و سه سوره دیگر «مدنی» است. در مورد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده