• 1 قطعه
 • 21 دقیقه
 • قسمت 3 - كسره

  جناب آقای حسینعلی شریف در سومین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با كسره بر روی حروف عربی می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • كلیدواژه: آموزش حروف عربی,روخوانی,صحیح خوانی قران,قران خوانی,كسره
  • قسمت: 3

  كسره نیز مانند فتحه به دو صورت كوتاه و كشیده بكار می رود. با ذكر كلماتی به عنوان مثال برای مخاطبین این درس ملموس تر می شود. سوره مباركه نصر برای تمرین بیشتر توصیه شده است. نكته:اگر بخواهید صدای ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده