• 1 قطعه
 • 21 دقیقه
 • قسمت 15،تلفظ صحیح

  جناب آقای حسینعلی شریف در پانزدهمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف قرآن می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • كلیدواژه: تجوید,تلفظ ح,تلفظ ع,تلفظ غ,روخوانی قران,صحیح خوانی قران
  • قسمت: 15

  در این درس با تلفظ صحیح 3 حرف دیگر آشنا می شوید. (ح ع غ) دو حرف (ح و ع)از حلق و حرف (غ) از قسمتی كه حلق به دهان متصل می شود به تلفظ در می آید. برای تلفظ صحیح حرف(ح) صدا كمی در وسط حلق با گرفتگی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده