• 1 قطعه
 • 21 دقیقه
 • قسمت 29،مهارت روخوانی

  جناب آقای حسینعلی شریف در بیست و نهمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با قرائت قرآن می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • كلیدواژه: درست خوانی,روخوانی قران,سوره توبه,صحیح خوانی قران,قرائت قران
  • قسمت: 29

  در این برنامه آیات 1تا 5 سوره توبه قرائت می شود. توبه به معنى بازگشتن از گناه و كار بد، و نام نهمین سوره قرآن مجید است. نام این سوره از آیه 105 آن گرفته شده است. در این سوره داستان متخلّفین از جنگ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده