• 1 قطعه
 • 23 دقیقه
 • قسمت 33 ، صحت قرائت و مفاهیم قران

  آقای حسینعلی شریف در سی و سومین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با صحت قرائت قرآن می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • كلیدواژه: تجوید,روخوانی قران,صحت قرائت,صحیح خوانی,مفاهیم قران
  • قسمت: 33

  در این برنامه با حرف "همزه " و حرف "با" بیشتر آشنا می شویم و با بعضی از صفت ها و محل تولید این دو حرف آشنا خواهیم شد. در قرآن كریم آمده است كسانى كه كتاب خدا را تلاوت كنند, مشمول اجر و فضل ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده