• 1 قطعه
 • 28 دقیقه
 • جلسه 16، اكتاو

  جناب آقای احمد ابوالقاسمی در شانزدهمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع آشنایی با اكتاو می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: د-بزرگسال
  • نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن كریم
  • كارشناسان مهمان: احمد ابوالقاسمی
  • كلیدواژه: اكتاو,تلاوت,صوت,صوت و مفاهیم,لحن
  • قسمت: 16

  تناسب صوت با مفاهیم آیات ما در مكالمه روزمره خود از اصوات متعددی برای انتقال مفاهیم استفاده می كنیم به عنوان مثال هنگامیكه عصبانی هستیم فریاد می زنیم و هنگامیكه ناراحت هستیم آرام و با حالت عجز گپ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده