• 1 قطعه
 • 28 دقیقه
 • جلسه 18، تحریر

  جناب آقای احمد ابوالقاسمی در اولین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع آشنایی با اصول مقدماتی صوت می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: د-بزرگسال
  • نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن كریم
  • كارشناسان مهمان: احمد ابوالقاسمی
  • كلیدواژه: اموزش قرائت,تحریر,تلاوت,صوت,لحن
  • قسمت: 18

  تعریف تحریر در قرآن كریم كلمه ی تحریر در قرآن 5 بار بكار رفته است و در همه ی موارد به معنی آزاد كردن آمده است. برای مثال در آیه 92 سوره نساء می خوانیم: [و من قتل مؤمناً خطئاً فتحریر رقبه] كه تحریر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده