• 1 قطعه
 • 16 دقیقه
 • قسمت 4، بسمله (بسم لله)

  جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع بسمله و به آموزش احكام حروف می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - محمد رضا پورزرگری
  • كارشناسان مهمان: محمد رضا پورزرگری
  • كلیدواژه: آموزش,احكام حروف,بسمله,تجوید,قرآن
  • قسمت: 4

  عبارت بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن كریم 114 بار بكار رفته است. این جمله در ابتدای 113 سوره تكرار شده و یك بار نیز در آیه 30 سوره نمل و در میانه این سوره استفاده شده است. تنها سوره ای كه بدون بسم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده