• 1 قطعه
 • 16 دقیقه
 • قسمت 23،صفات فرعی حروف (3)

  جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش صفات فرعی حروف می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - محمد رضا پورزرگری
  • كارشناسان مهمان: محمدرضا پورزرگری
  • كلیدواژه: آموزش,تجوید,صحیح خوانی قران,صفات و حروف,قران
  • قسمت: 23

  صفات فرعی: صفات فرعی از نظر علمای تجوید متفاوت اند بگونه ای كه برخی تعداد آنها را تا بیش از 44 صفت نیز ذكر كرده اند اما مهمترین آنها چند صفت است به شرح زیر 5.-صفت صفیر: صفیر بمعنای صدایی است كه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده