• 1 قطعه
 • 18 دقیقه
 • قسمت 33، موارد وقف كافی

  جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع موارد وقف كافی می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - محمد رضا پورزرگری
  • كارشناسان مهمان: محمدرضا پورزرگری
  • كلیدواژه: آموزش,ادای كلمات عربی,تجوید,قران,وقف,وقف كافی
  • قسمت: 33

  وقف كافی وقفی است كه به لحاظ لفظی كامل ولی به لحاظ معنوی نیاز به ادامه خویش دارد تا كامل تر گردد و به حد تام برسد. وقف كافی یعنی وقف بر روی كلمه ای كه ارتباط معنوی به كلمات قبل و بعد خود داشته ولی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده