• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • قسمت 40، نكاتی درباره وقف تام

  جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش تكاتی درباره وقف تام می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - محمد رضا پورزرگری
  • كارشناسان مهمان: محمدرضا پورزرگری
  • كلیدواژه: آموزش,تام,تجوید,قرآن,وقف تام
  • قسمت: 40

  تعریف وقف تام: هر گاه دو عبارت به گونه‌ای باشد كه هر كدام به تنهایی مستقل و مفید معنا باشد و هیچ ارتباط لفظی و معنوی وجود نداشته باشد، وقف بین آن دو وقف تام خواهد بود. حكم وقف تام: وقف بر آن و ابتدا ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده