• 1 قطعه
 • 17 دقیقه
 • قسمت 43، مدی كه سبب آن ها سكون است.

  جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آشنایی با مدی كه سبب آن ها سكون باشد و مد لازم و مد عارض می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - محمد رضا پورزرگری
  • كارشناسان مهمان: محمدرضا پورزرگری
  • كلیدواژه: آموزش,تجوید,قران,مد عارض,مد لازم,مد و سكون
  • قسمت: 43

  سبب دوم از اسباب مدّ، سكون است و بر اثر آن یكی از دو نوع مدّ زیر، بوجود می آید: 1- مدّ لازم: أ- ألضَّآلِّینَ ... ءَآلئَنَ ... الطَّآمَّةُ ... أتُحَآجُّونِّی. ب- ق ... ص ... حم ... ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده