• 1 قطعه
 • 19 دقیقه
 • قسمت 68، اخفائ نون ساكن

  جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش روش صحیح اخفاء نون ساكن می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - محمد رضا پورزرگری
  • كارشناسان مهمان: محمدرضا پورزرگری
  • كلیدواژه: آموزش,اخفاء,اخفاءنون ساكن,تجوید,قرآن
  • قسمت: 68

  معنی لغوی: پنهان داشتن. اصطلاحاً: تلفظ نون ساكن یا تنوین به گونه ای مابین اظهار و ادغام، با ماندن غنه در حرف مخفی. حروف آن: پانزده حرف گردآمده در حروف آغازین كلمات بیت زیر: صف ذا ثـنا كم جاد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده