• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • قسمت 9 ، حروف ناخوانا

  در این برنامه استاد امیر حسین تاجیك به آموزش حروف ناخوانا می پردازد. ضمن اینكه در این جلسه دوره درس های قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : فاطمه سالمی
  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • كارشناسان مهمان: آموزش روخوانی و روانخوانی - امیرحسین تاجیك,امیر حسین تاجیك,امیرحسین تاجیك
  • كلیدواژه: حروف ناخوانا,حروف والی,روانخوانی قرآن,روخوانی قرآن,قرائت صحیح
  • قسمت: 9
  • نوع برنامه: آموزشی

  قاعده حروف والی می دانید كه در فارسی، گاه حرفی نوشته می شود، ولی خوانده نمی شود، مانند حرف واو در كلمه خواهر كه خوانده می شود: خاهر. در قرآن نیز چهار حرف (و ا ل ی = والی) اگر هیچ علامتی نداشته باشند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده