• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • درس چهارم - صفات اصلی حروف

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث صفات اصلی حروف پرداخته اند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • قسمت: 4

  صفات اصلی یا متضاد یا ذاتى به ترتیب عبارت‌اند از: "جهر، همس، شدت، رخوت، اطباق، انفتاح، استعلا، استفال، اذلاق و اصمات " 1. شدت در مقابل رخوت؛ 2. استعلا در مقابل استفال؛ 3. اصمات در مقابل اذلاق؛ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده