• 1 قطعه
 • 13 دقیقه
 • درس ششم - ترقیق تفخیم راء

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث "ترقیق تفخیم را" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : سلطانی
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • كلیدواژه: آموزش تجوید,قرآن
  • قسمت: 6

  احكام تفخیم را: "راء" مفتوح یا مضموم باشد. مانند: رسولَ، فراراَ 1) "راء" ساكنه ای كه ماقبل مفتوح یا مضموم باشد. 2) "راء" ساكنه ای كه ماقبل آن ساكن و ماقبل آن مفتوح یا مضموم باشد...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده