• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • درس دوم - تعریف تجوید و انواع قرائت

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث تعریف تجوید و انواع قرائت می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • قسمت: 2

  مخرج نهم: محل خروج حرف لام... حرف لام از اتصال نوك زیبان با مرز بین لثه بالا و گودی دهان است. حرف نون: این حرف از تماس نوك زبان با بخش عقب لثه ی دندانهای سنایای بالاست...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده