• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • درس دهم - همزه وصل

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث همزه وصل می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • كلیدواژه: همزه وصل
  • قسمت: 10

  در زبان عرب تلفظ كلماتی كه با سكون یا تشدید آغاز میشود غیر ممكن یا مشكل است ، مانند : نْصُرنی ، لْقَمَر ، بنا براین برای سهولت تلفظ این كلمات از «همزه ی وصل » استفاده می شود . همزه ی وصل الفی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده