• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • درس شانزدهم - احكام میم ساكن

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث احكام میم ساكن می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • كلیدواژه: احكام میم ساكن
  • قسمت: 16

  (میم ساكن) حرف میم (م) یكی از حروف الفبای زبان عربی می باشد: لقب آن: حرف شفوی، لبی. مخرج آن: مابین دو لب با روی هم قرار گرفتن آن ها. صفات: جهر، بینیه، استفال (پایین بودن) گشایش و تیزی به همراه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده