• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • درس هفدهم - ادغام متقاربین

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث ادغام متقاربین می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • كلیدواژه: ادغام متقاربین
  • قسمت: 17

  حروف متقارب را سه دسته دانسته‌اند: 1. دو حرف كه هم در مخرج و هم در صفت متقارب باشند؛ مانند:«تا» و «ثا» در «كذبت ثمود». 2. دو حرف كه در مخرج، متقارب ولی در صفت، غیرمتقارب باشند؛ مثل:«دال» و «سین» ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده