• 1 قطعه
 • 11 دقیقه
 • درس هجدهم - احكام غنه

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث احكام غنه می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • كلیدواژه: غنه
  • قسمت: 18

  احكام غنّة كلمه «غنّة» به دو صورت مطرح شده است: 1- در باب صفات، به عنوان صفت ویژه ی «ن – م». 2- در احكام «ن» و «م» ساكنه، به عنوان حكم غنّه در مواردی خاص. تفاوتشان در این است كه «صفت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده