• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • درس بیست و چهارم - انواع مد

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث انواع مد می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • كلیدواژه: انواع مد
  • قسمت: 24

  انواع مد مد اصلی: موقعی است كه پس از حرف مد هیچ سببی نیاید كه به آن مد طبیعی نیز گویند. مد اصلی به میزان دو حركت ( قصر ) كشیده می شود. مثال: قَالَ نَاسِ بُرُوجَ كِتَابُ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده