• 1 قطعه
 • 14 دقیقه
 • درس سی و هفتم - حروف حلقی

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث حروف حلقی می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • كلیدواژه: حروف حلقی
  • قسمت: 37

  تعریف به حروف (همزه - ح - خ - ع - غ - هـ) كه از حلق ادا می‌شوند «حروف حلقی» می‌گویند. شیوه ادای حروف حلقی از میان حروف حلقی «همزه» و «هـ» از انتهای حلق (دورترین قسمت از ابتدای دهان)، «ع» ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده