• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • درس چهل و سه - صفات اصلی حروف

  استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث صفات حروف می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
  • كارشناسان مهمان: بهروز یاریگل
  • كلیدواژه: صفات حروف
  • قسمت: 43

  صفات اصلی حروف - صفات اصمات و اذلاق صفت نهم : اصمات در لغت به معنای «خاموش كردن – ساكت كردن» آمده است . اصمات عبارتست از : سنگین و سخت اداء شدن حرف و امتناع آن از سهولت در تلفظ و در ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده