• 1 قطعه
 • 17 دقیقه
 • درس دوم - جوف و حلق

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث مخارج حروف "جوف و حلق" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • قسمت: 2

  در علم تجوید محل خروج حرف- جایگاه تولید حرف را گویند. باید دانست كه محدوده ی تولید حرف در انسان به 5 موضع اصلی تقسیم می شود. تعداد مخارج حروف 17 عدد است و ترتیب شمارش ونام گذاری مخارج حروف از سمت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده