• 1 قطعه
 • 16 دقیقه
 • درس سوم - مخرج حرف لام

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "مخرج حرف لام" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: اقای مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: تجوید,حمیدرضا مستفید,مخرج حرف لام
  • قسمت: 3

  زبان دارای ده مخرج برای هجده حرف می باشد. از قبیل: 1. عقب زبان (دورترین مكان و كه به حلق می رسد) با قسمتی از كام دهان كه مقابل آن است: محل تولید حرف قاف (ق). 2. عقب زبان قبل از مخرج حرف قاف ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده