• 1 قطعه
 • 13 دقیقه
 • درس پنجم - مخارج حروف

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "مخارج حروف" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: تجوید,حمیدرضا مستفید,مخارج حروف
  • قسمت: 5

  شدة در لغت به معنای قوت و در قرائت، به معنای حبس كردن جریان صوت در خلال تلفظ حرف است كه اندام های صوتی كاملاً با هم متصل می شوند. حروف هشت تایی شَدیدَه عبارتند از: أجدت طبقك. قابل ذكر است این صفت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده