• 1 قطعه
 • 21 دقیقه
 • درس ششم - اطباق و انفتاح

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "اطباق و انفتاح" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: اطباق و انفتاح,تجوید,حمیدرضا مستفید
  • قسمت: 6

  اطباق: در لغت به معنای روی هم قرار دادن دو سطح, منطبق كردن؛ و در تجوید, عبارت است از: منطبق كردن سطح زبان با شكل سقف دهان؛ البته اطباق لزوماً به معنای چسبیدن زبان به كام بالا نیست, بلكه زبان به شكل ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده