• 1 قطعه
 • 22 دقیقه
 • درس هشتم - صفیر قلقله

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث صفات حروف "اصمات، صفیر و قلقله" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: اصمات، صفیر و قلقله,تجوید,حمیدرضا مستفید
  • قسمت: 8

  اصمات در لغت به معنای خاموش و ساكت كردن و در اصطلاح تجوید عبارت است از سنگین و سخت تلفظ شدن حرف و امتناع آن از سهولت در تلفظ. غیر از حروف اذلاق باقی حروف از حروف اصمات هستند. اذلاق در لغت به معنای ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده