• 1 قطعه
 • 24 دقیقه
 • درس نهم - صفات حروف، صفت لین

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "صفات حروف، صفت لین" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: تجوید,حمیدرضا مستفید,صفات حروف، صفت لین
  • قسمت: 9

  لین یكى از صفات فرعی حروف است كه عبارت است از: به نرمی اداء شدن حرف؛ و آن صفت دو حرف «و» و «ی» ساكن ماقبل مفتوح است. نون ساكن: حرف نون بدون مصوت یا حركت كه در حالت قرائت و وقف یكی بوده، می تواند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده