• 1 قطعه
 • 22 دقیقه
 • درس دهم - حكام نون ساكن

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "احكام نون ساكن" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: تجوید,حمیدرضا مستفید,نون ساكن
  • قسمت: 10

  اخفاء نون ساكن: در لغت به معنای پوشاندن و مخفی كردن می با شد و در تجوید پنهان كردن نون ساكن پشت مخرج حرف بعد و خروج صدای آن از خیشوم به اندازه دو حركت است. هر گاه نون ساكن و یا نون تنوین به یكی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده