• 1 قطعه
 • 16 دقیقه
 • درس یازدهم - ادغام و اظهار نون ساكن

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "ادغام و اظهار نون ساكن" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: ادغام و اظهار نون ساكن,تجوید,حمیدرضا مستفید
  • قسمت: 11

  نون ساكن و تنوین در مجاورت 28 حرف زبان عرب، چهار حكم پیدا می كند كه عبارتند از: اظهار، ادغام، اقلاب، اخفا. -اظهار: اظهار یعنی آشكار نمودن. اگر نون ساكن و تنوین به حروف حلقی برسد، بطور عادی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده