• 1 قطعه
 • 22 دقیقه
 • درس دوازدهم - احكام حرف راء

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "احكام حرف راء" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: تجوید,حمیدرضا مستفید
  • قسمت: 12

  تفخیم در اصطلاح تجوید, درشت و پرحجم تلفظ كردن حرف یا حركت است. در برخی كتب, تفخیم را با تسمین مترادف گرفته‌اند؛ البته تسمین به چاق كردن و فربه نمودن گفته می‌شود‌؛ اما تفخیم جنبه معنوی دارد و بزرگ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده