• 1 قطعه
 • 26 دقیقه
 • درس پانزدهم - ادغام متقاربین و متجانسین

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "ادغام متقاربین و متجانسین" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: تجوید,حمیدرضا مستفید,متقاربین و متجانسین
  • قسمت: 15

  ادغام دو حرف را گویند كه مخرجشان بسیار به هم نزدیك باشد و یا در صفات ویژه خود مشترك باشند (دو حرف نزدیك به هم). حَفص, راوی عاصم، فقط در موارد زیر ادغام متقاربین دارد: ـ «ق» در «ك»،ـ «ل» در «ر» ادغام ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده