• 1 قطعه
 • 23 دقیقه
 • درس شانزدهم - احكام مد

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "احكام مد" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: احكام مد,تجوید,حمیدرضا مستفید
  • قسمت: 16

  مد از لحاظ لغوی به معنای زیادت یا فزونی و در اصطلاح قرائت عبارت است از: امتداد صوت در حرف مد بیش از میزان طبیعی؛ البته میزان كشش طبیعی حرف مد (دو حركت) را قصر و یا مدّ طبیعی گویند. مدهای فرعی عبارت‌اند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده