• 1 قطعه
 • 21 دقیقه
 • درس نوزدهم - نحوه وقف كردن

  آقای مستفید در این برنامه به مبحث "نحوه وقف كردن" می پردازند...

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : جوادی
  • گوینده/مجری: حمیدرضا مستفید
  • تهیه كننده اینترنتی: لیلا یارعلی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • رده سنی: ج-ابتدای نوجوانی
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: تجوید,حمیدرضا مستفید,وقف كردن
  • قسمت: 19

  كلمهوقفدر لغت به معنای سكون، از حركت باز ماندن یا باز داشتن و در اصطلاح قرائت, عبارت است از: قطع صوت در هنگام قرائت, همراه با تجدید نفس و سپس ادامه قرائت. در كلمات ذیل، حرف مفتوح آخر كلمه، هنگام ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده