• 1 قطعه
 • 18 دقیقه
 • درس اول - اهمیت علم تجوید

  در این برنامه استاد حمیدرضا مستفید به تعریف و اهمیت علم تجوید قرآن كریم میپردازند .

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - حمید رضا مستفید
  • كارشناسان مهمان: حمیدرضا مستفید
  • كلیدواژه: علم تجوید قرآن
  • قسمت: 1

  «تجوید» در لغت به معناى تحسین، زیبا انجام دادن كار و نیكو گفتن و در اصطلاح عبارت است از تلفظ حروف (عربى) از جایگاه خود، به گونه‌اى كه حق هر حرف از صفات آن و مستحق آن از (احكام) به خوبى ادا و رعایت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده